Artikel Computersall Webshop retour sturen

Het kan voorkomen dat wanneer je jouw bestelling hebt ontvangen, deze toch niet geheel aan je verwachtingen voldoet of niet meer nodig . In dat geval heb je het retourrecht. Dit recht geeft jou de mogelijkheid om een deel of de volledige bestelling terug te sturen naar Computersall . De minimale retourtermijn is door de wet vastgesteld op 14 dagen vanaf het moment dat je het product hebt ontvangen.

Retourprocedure en retourkosten

De retourkosten die hiermee gemoeid zijn draagt de koper. De koper draagt tevens een zorgplicht in geval van retournering van het product, inclusief de aflevering van het product bij Computersall. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een onzorgvuldige behandeling en/of aflevering. Indien het product niet in dezelfde staat door Computersall wordt ontvangen als u heeft ontvangen, inclusief eventuele toebehoren, wordt er een beroep gedaan op het opschortingsrecht dat Computersall toekomt tot de schade is vergoed. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Retourzendingen die niet compleet zijn worden niet, of slechts gedeeltelijk vergoed. Het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product gerestitueerd op het rekeningnummer waarmee u betaald heeft, tenzij anders verzocht.

het artikel als retour aanmelden in je verkoopaccount. Als je het artikel niet zelf retour meldt, dan wordt de klant niet terugbetaald. Na een retourmelding ontvang je een e-mail van Computersall.nl waarin het artikel retour wordt aangemeld.

Retouradres:

Computersall

Duinluststraat 3

1024VH Amsterrdam

Een klant kan een artikel de volgende manieren retour melden:


.